skip to Main Content

Produktutveckling – vår kärnaffär

Adiga har sina djupaste rötter i industrin. Alla i företagets ledning har själva lång erfarenhet av konstruktions- och utvecklingsarbete, bland annat för några av de stora industriföretagen i Västsverige såsom SKF, Volvo och Volvo Cars.

Bland våra konsulter finns dels olika typer av kompetenser, dels har konsulterna olika specialistinriktningar. Av den anledningen har vi delat upp affärsområdet Produktutveckling i tre avdelningar: Fordon, Motorstyrning samt Industri.

Adiga Automotive - proffs på fordonsutveckling

Adiga Automotive

Proffs på fordonsutveckling

Adiga Industry - konsulter med fokus på industrins behov

Adiga Industry

Fokus på industrins behov

Mjukvaruutveckling för motorstyrning

Adiga Control System

Mjukvaruutveckling för motorstyrning

Back To Top
Sök