skip to Main Content

Våra ledord – kompetens, engagemang och flexibilitet

Kompetens

Vad är egentligen kompetens? Vi menar att det är kombinationen av utbildning och tillägnad yrkeskunskap. Alla är vi olika, ingen människa har samma studiebakgrund eller yrkeserfarenhet som någon annan. Det tycker vi är bra eftersom varje uppdrag har sin egen unika utmaning.

Vi erbjuder en mix av olika kompetenser, helt enkelt för att våra uppdragsgivare har olika behov. Ibland krävs en teknologie doktor eller civilingenjör, i andra sammanhang är praktisk yrkeserfarenhet viktigare än teoretisk analys.

I begreppet kompetens lägger vi även in sociala aspekter, som lyhördhet och ett allmänt gott uppförande. Det ska vara trevligt att arbeta med Adiga.

Engagemang

Engagemang är, som vi ser det, produkten av kompetens och vilja. När du anlitar oss får du ett genuint engagemang, oavsett om du anlitar en enskild konsult eller om du köper ett utvecklingsuppdrag eller en tjänst.

Våra medarbetare har en professionell attityd till sitt jobb och till dig som uppdragsgivare. Dessutom måste det alltid finnas en glöd för att lösa sin uppgift, att hitta de bästa lösningarna och att ta dem från idé till handling.

Flexibilitet

För oss är flexibilitet  en grundförutsättning. Som konsulter måste vi ständigt vara beredda att möta nya uppdrag, nya utmaningar. Ingen av oss har erfarenhet av det som ligger framför oss.

Produktutveckling handlar alltid om att tillföra något nytt, och det finns inslag av nyheter även inom inköp och rekrytering. Kompetensen och engagemanget hos våra medarbetare behöver därför kompletteras med en positiv attityd till förändring.

Därför säger vi aldrig; ”Det går inte för så har vi aldrig gjort förut”. Naturligtvis tar vi lärdom av tidigare erfarenheter, men vi applicerar dem inte per automatik i varje nytt sammanhang. En konsult från Adiga måste vara mer flexibel än så.

Back To Top
×Close search
Sök