skip to Main Content

Våra medarbetare

Vi är inte det enda konsultföretaget som erbjuder kompetenta medarbetare. Men det finns ändå flera saker som talar starkt för att du ska välja en konsult från just Adiga:

Balans mellan kvinnor och män

Närmare 50 procent av våra medarbetare är kvinnor. I en mansdominerad bransch är det inte bara trevligt i största allmänhet, det finns också konkreta, yrkesrelaterade fördelar. Alla typer av produkter, inklusive fordon, används av både kvinnor och män. Därför är det viktigt att de som utvecklar produkterna inte bara är män. I den mån det finns ett kvinnligt perspektiv på produkten så måste det finnas med redan i konstruktionsstadiet.

Bra åldersfördelning

Enligt samma princip som ovan tycker vi att produktutvecklare måste finnas i alla åldrar. Hos oss arbetar yngre, medelålders och även lite äldre konsulter. Tillsammans bidrar detta till en kombination av kunskap och entusiasm, rutin och pålitlighet. Medelåldern för våra anställda är för övrigt omkring 35 år och i snitt har han eller hon cirka 10 års relevant yrkeserfarenhet. Men det varierar förstås över tiden.

Från världens alla hörn

Många av våra kunder verkar på en global marknad. Deras produkter ska vara attraktiva för kunder inte bara i Sverige eller Europa, utan även i Asien, Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Australien. Då kan det finnas en fördel med utvecklingsingenjörer och inköpare med olika kulturella bakgrunder. På Adiga finns medarbetare från ett 20-tal länder vilket vi ser som en styrka.

Kompetens, engagemang, flexibilitet

Vi ser många fördelar i vår mix av konsulter med olika kön, ålder och etnicitet. Men det viktigaste är trots allt vad våra konsulter kan prestera. Och när vi rekryterar medarbetare till Adiga tummar vi inte på våra ledord: kompetens, engagemang och flexibilitet.

Ärlighet varar längst

Ytterligare en aspekt vi värnar om är ärlighet. Vi försöker inte blåsa upp våra konsulters kompetens. Att försöka få en yngre förmåga att framstå som klippt och skuren för uppdraget när du faktiskt behöver en senior konsult, är respektlöst och slöseri med tid. Därför håller vi oss till sanningen, och vi försöker alltid vara så okomplicerade som möjligt att ha att göra med. Det blir enklast så.

Back To Top
×Close search
Sök