skip to Main Content

Vår filosofi – fokus på kundernas behov och medarbetarnas utveckling

En annorlunda filosofi

Många företag talar om 100 procent kundfokus. Vi på Adiga tänker lite annorlunda, och fokuserar lika mycket på den egna personalen som på våra kunder.

Utan de rätta medarbetarna – människor med rätt utbildning, rätt erfarenhet och med rätt personlighet och engagemang – kan vi aldrig göra våra kunder nöjda. Därför är vår strategi att rekrytera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna. De som vi vet är rätt för våra kunder. För dig som uppdragsgivare.

Split vision – matchning av resurser

Men vad är rätt medarbetare, och varför hittar du dem på Adiga? Svaret är Split vision – vår förmåga att tolka kundernas behov av konsulttjänster och samtidigt kunna svara upp med personer, projektgrupper eller tjänster som verkligen passar för uppgiften.

Erfarenhet och fingertoppskänsla

Utmaningen är att förstå kundens arbetsprocess, det aktuella uppdragets unika förutsättningar och matcha dem med våra medarbetares kompetens och förmågor. Det är ett jobb som kräver stor erfarenhet och fingertoppskänsla. Det har vi skaffat oss genom många års arbete i branschen.

Back To Top
×Close search
Sök