skip to Main Content

Adiga – konsulter inom produktutveckling, design samt rekrytering

Adiga är en konsultbyrå som arbetar med produktutveckling på uppdrag av industrin, både i Sverige och utomlands. Vi erbjuder dessutom rekryteringstjänster för såväl industri som övrigt näringsliv.

Idag är vi drygt 100 medarbetare baserade i Göteborg. Vid internationella förfrågningar, eller vid behov av resursförstärkning för våra svenska uppdragsgivare, har vi ett upparbetat samarbete med likasinnade konsultföretag utomlands, huvudsakligen i Spanien.

Verksamheten bedrivs i fem affärsområden; Industry, Automotive, Control Systems,  Design och Recruitment.

För den utvecklingsintensiva industrin, bland andra fordonsbranschen, tillhandahåller Adiga kvalificerade konsulter och tjänster. Uppdragen genomförs antingen kundintegrerat, dvs våra konsulter finns på plats hos dig som uppdragsgivare, eller som outsourcade projekt där utvecklingsarbetet sker i våra lokaler. Bland våra konsulter hittar du specialistkompetens inom exempelvis konstruktion, provning, projektledning samt design.

Adiga erbjuder dessutom rekryteringstjänster till alla typer av organisationer. Vi tar ansvar för hela kedjan från kravspecifikation, annonsering/sök och utvärdering till presentation av lämpliga kandidater.

Vill du veta mer om någon specifik verksamhet inom Adiga, tala med kontaktpersonen för respektive affärsområde. För mer information om Adiga, tala med företagets vd, Ricardo Heras Paleo.

ADIGA INDUSTRY

Kvalificerade ingenjörstjänster för exempelvis tillverknings-, process-, marin- och flygindustri, olja och gas, offshore och läkemedel.

ADIGA AUTOMOTIVE

Förser svensk och utländsk fordonsindustri med alla typer av kvalificerade ingenjörstjänster, inte minst konstruktionsuppdrag i Catia V5. Vi arbetar med såväl tunga som lätta fordon.

ADIGA CONTROL SYSTEMS

Arbetar med mjukvaruutveckling för fordonsindustrin. Det handlar främst motorstyrning men vi arbetar även med aktiv säkerhet.

ADIGA DESIGN

Arbetar med projekt in-house, allt från små detaljer till hela bilar. Här finns kunskaper som täcker hela utvecklingsprocessen från marknadsstrategi och idé-skiss till färdig produkt.

ADIGA RECRUITMENT

Erbjuder expertis som täcker alla era behov inom rekrytering. Vi har gedigen erfarenhet från rekrytering av experter, chefer, ingenjörer, designers och många fler yrkeskategorier.

ADIGA CONTROL SYSTEMS Arbetar med mjukvaruutveckling för fordonsindustrin. Det handlar främst motorstyrning men vi arbetar även med aktiv säkerhet.
ADIGA CONTROL SYSTEMS Arbetar med mjukvaruutveckling för fordonsindustrin. Det handlar främst motorstyrning men vi arbetar även med aktiv säkerhet.
ADIGA INDUSTRY - Kvalificerade ingenjörstjänster för exempelvis tillverknings-, process-, marin- och flygindustri, olja och gas, offshore och läkemedel.
ADIGA AUTOMOTIVE Förser svensk och utländsk fordonsindustri med alla typer av kvalificerade ingenjörstjänster, inte minst konstruktionsuppdrag i Catia V5. Vi arbetar med såväl tunga som lätta fordon.
ADIGA PURCHASE erbjuder inköpare med bred kompetens och internationella kunskaper till er inköpsavdelning. Vårt fokus ligger på kvalitet och utveckling av en effektiv inköpsfunktion.
Expertis som täcker alla era behov inom rekrytering. Vi har gedigen erfarenhet från rekrytering av experter, chefer, ingenjörer, inköpare och många fler yrkeskategorier.
Back To Top
×Close search
Sök